• GLENN CAGANDAHAN, “The Awakening”, Wood, Epoxy, Resina, 24” x 48”, 2018

 • GLENN CAGANDAHAN, “Arise”, Wood, Epoxy, Resina, 27” x 32” x 6”, 2017

 • GLENN CAGANDAHAN, “Rapture lll”, Wood, Epoxy, Resina, 22” x 24” x 6”, 2017

 • GLENN CAGANDAHAN, “Rapture ll”, Wood, Epoxy, Resina, 20” x 23” x 6”, 2017

 • Glenn Cagandahan, Transcrucifix
  Assemblage, 29.5 x 19 x 6 inches, 2016

 • Glenn Cagandahan, Tetelesti
  Assemblage, 29.5 x 19 x 6 inches, 2016

 • Glenn Cagandahan, Lovers of the Sea
  Coral stone, 27 x 17 x 21 inches, 2016

Glenn Cagandahan