AMBIE ABANO

"Ang Gaga at ang Buwan sa Tagulan at Tag-init"