AMBIE ABANO

2019-12-30T16:12:46+08:00

"Ang Gaga at ang Buwan sa Tagulan at Tag-init"