Artist: Christian Tablazon
Title: “Line Study 2: Pagsasanay sa Relasyong ng Guhit at nasa”
Medium: Mixed Media
Size: 13.75 x 10.5 inches
Year: 2019
Status: Inquire for availability

    INQUIRY FORM: